Konie mechaniczne i kilowaty

Najsilniej działającym na nasze pojęcie oraz najbardziej znanym parametrem silników samochodowych jest ich moc, wyrażona w koniach mechanicznych. Jednakże pomimo takiemu stanowi rzeczy, koń mechaniczny jest zarazem jedną z najmniej uniwersalnych jednostek i miarą o drugoplanowym znaczeniu.

Chociaż zdecydowana większość z nas przyzwyczaiła się do mocy silnika wyrażanej w koniach mechanicznych, to jak można zauważyć, jednostka ta coraz coraz rzadziej jest używana przez producentów. Koń mechaniczny jako jednostka mocy zaczęła tracić znaczenie już na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. W tym właśnie czasie za jednostkę mocy każdej maszyny w Międzynarodowym Układzie Jednostek i Miar przyjęto wat [ W ] . W odniesieniu do mocy silników samochodowych używany jest kilowat [ kW ], który jest równowartością 1000W.

Jednostki kW używa się najczęściej w dokumentach homologacyjnych oraz w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym. Tutaj właśnie pojawia się problem. Nie da się ukryć, że jednak w naszej mentalności koń mechaniczny zakorzenił się niezwykle silnie. Stąd też potrzeba przeliczania kilowatów na konie mechaniczne.


Jak przeliczyć kW na kM

Aby przeliczyć kilowaty na konie mechaniczne trzeba znać zależność pomiędzy tymi jednostkami.
W tym wypadku:
1kW = 1,36 KM
Znając już przelicznik kW na KM możemy bez problemu przeliczyć moc silnika z jednej jednostki na drugą. Na tej stronie można w łatwy sposób dokonać takiego przeliczenia stosując kalkulator KM na kW.
Przykład: 120kW x 1,36 = 163,2 kM

Jak przeliczyć kM na kW

Aby przeliczyć konie mechaniczne na kilowaty trzeba znać zależność pomiędzy tymi jednostkami:
1KM = 0,74kW
Znając już przelicznik kM na KW możemy bez problemu przeliczyć moc silnika z jednej jednostki na drugą. Na tej stronie można w łatwy sposób dokonać przeliczenia kM na kW.
Przykład: 160kM x 0,74 = 118,4 kW